PAVEIKTIE DARBI

DR GRUPA

Baldones lauku teritorija
"Jaunkubas 1", LV-2125, Latvija

PVN reģ. numurs:
LV45403048264
Juridiskā adrese:
Liliju iela 20, Mārupe, LV-2167
Norēķinu rekvizīti:
AS Swedbank
LV91HABA0551044035797

TELEFONS:
+371 26366503
E-PASTS:
info@drgrupa.lv